Spammere!

Bruker denne nettsida til mye rart, en hjemmeside er bare en liten del av det – den fungerer også som server og som host for en del prosjekter som pusler og går over http.
Vel, de siste måneden har det virket som alt har gått så mye tregere  -så jeg kjørte litt statistikk på siden..

Så den siste uke har jeg hatt nesten 3000 besøkende fra Russland…så, ikke så fryktlig rart at nettsida oppførte seg litt rart.
Vel, de er fortiden blokka ut – så håper det løser problemene. Hvis ikke må jeg ty til kraftigere skyts..

You may also like...